บริษัท แคนตั้น เทรดดิ้ง จำกัด
คำอธิบาย ราคาต่อหน่วย จำนวน ราคา
8,000.00
40,000.00
สรุปออเดอร์
ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม :
40,000.00
รวม
40,000.00 บาท
ที่อยู่ในจัดส่งสินค้า
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ